Tymon Jaworski

Tymon Jaworski

7 artykuł
Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Warszawskiej na kierunku Informatyka stosowana.