Tymon Jaworski

Tymon Jaworski

Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Warszawskiej na kierunku Informatyka stosowana.