Maksymalna długość stringa w JavaScript

Trochę o tym, jak JavaScript liczy długość ciągów znakowych.

Opis problemu

Ile maksymalnie może mieć wartość łańcucha znaków w JavaScript i skąd to wynika? Ktoś kiedyś powiedział, że 10k, czy to prawda?

Rozwiązanie problemu

Nie określono, ile może mieć maksymalnie ciąg znaków w JavaScript, ale ...

Znaki są przechowywane na 16 bitach zgodnie ze specyfikacją utf-16 lub 32 zgodnie z utf-32.

Gdy zobaczysz, że 256 * 2 ** 20 znaków jest w ciągu, nie oznacza to, że przydzielono 256 megabajtów pamięci. JavaScript przechowuje każdy znak w dwóch bajtach (ponieważ każdy znak jest zgodny z UTF-16).

Dzisiejsze przeglądarki (nawet IE) przechowują ciągi znaków w zaawansowany sposób, najczęściej przy użyciu struktury linowej. Oznacza to, że:

 • Poszczególne liny nie wymagają przydzielania spójnego regionu pamięci
 • Struktura potrafi nawet deduplikować podciągi, co oznacza, że s + s niekoniecznie używa podwójnej pamięci jak s
 • Łączenie jest bardzo szybkie
 • Dostęp do elementów jest nieco wolniejszy

Badając niektóre przebiegi w IE i Chrome, powiedziałbym, że obaj używają leniwej oceny ciągów i od czasu do czasu próbują je rozwinąć. Nawet podczas manipulacji na dużych ciągach znaków nie odczuwa się zbytnio spowolnienia przeglądarki. Ale jeśli spróbuję manipulować przechowywanym oknem za pomocą window.LONGEST_STRING w konsoli, IE wyrzuci błąd braku pamięci, a Chrome zamrozi na krótki czas i zużyje dużo pamięci (> 2 GB).

Jeśli nie wiesz, ile maksymalnie może mieć ciąg znaków w Twojej przeglądarce, to użyj następującego skryptu do testów:

var real_console_log = console.log;
console.log = function(x) {
 real_console_log.apply(console, arguments);
 var d = document,b=d.body,p=d.createElement('pre');
 p.style.margin = "0";
 p.appendChild(d.createTextNode(''+x));
 b.appendChild(p);
 window.scrollTo(0, b.scrollHeight);
};


function alloc(x) {
  if (x < 1) return '';
  var halfi = Math.floor(x/2);
  var half = alloc(halfi);
  return 2*halfi < x ? half + half + 'a' : half + half;
}

function test(x) {
  try {
    return alloc(x);
  } catch (e) {
    return null;
  }
}

function binsearch(predicateGreaterThan, min, max) {
  while (max > min) {
    var mid = Math.floor((max + min) / 2);
    var val = predicateGreaterThan(mid);
    if (val) {
      min = mid + 1;
    } else {
      max = mid;
    }
  }
  return max;
}

var maxStrLen = binsearch(test, 10, Math.pow(2, 52)) - 1;
console.log('Max string length is:');
console.log(maxStrLen + ' characters');
console.log(2*maxStrLen + ' bytes');
console.log(2*maxStrLen/1024/1024 + ' megabytes');
console.log('');
console.log('Store longest string');
window.LONGEST_STRING = alloc(maxStrLen);

console.log('Try to read first char');
console.log(window.LONGEST_STRING.charAt(0));
console.log('Try to read last char');
console.log(window.LONGEST_STRING.charAt(maxStrLen - 1));
console.log('Try to read length');
console.log(window.LONGEST_STRING.length);